wentylacja grawitacyjna

Czy wentylacja grawitacyjna jest efektywna w pomieszczeniu?

Systemy wentylacji grawitacyjnej należą do najczęściej wykorzystywanych, a zarazem najprostszych w budowie i działaniu. Stosuje się je w różnego typu budynkach, zarówno mieszkalnych, komercyjnych jak i użyteczności publicznej. Zasada działania wentylacji grawitacyjnej opiera się na różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem. W naszym krótkim wprowadzeniu przyglądamy się z bliska wentylacji grawitacyjnej, przedstawiamy jej mocne i słabe strony oraz podpowiadamy czy nadaje się do efektywnej obsługi pomieszczeń.

Jak działa wentylacja grawitacyjna?

By w danym budynku możliwe było zamontowanie wentylacji grawitacyjnej, konieczne musi odznaczać się kilkoma cechami. Przede wszystkim obecna w nim stolarka okienna i drzwiowa musi być w niewielkim przynajmniej stopniu nieszczelna. Tym samym poprzez obecne w nich szczeliny napływać będzie z zewnątrz świeże powietrze.

Istotna jest także różnica temperatur pomiędzy wnętrzem lokalu a zewnętrzem, na poziomie przynajmniej 12 stopni C. Dzięki niej powstaje rozbieżność ciśnień, a powietrze z zewnątrz zaczyna napływać do środka. Powstaje wówczas tak zwany cug – powietrze z budynku uchodzi przez komin, a jego miejsce zajmuje dostające się przez szczeliny chłodne powietrze z zewnątrz.

Do zamontowania wentylacji grawitacyjnej konieczne jest spełnienie wszystkich powyższych warunków. W innym wypadku, wentylacja grawitacyjna nie będzie działać, lub jej wydajność będzie mocno ograniczona. Oczywiście największą przeszkodą w zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej są całkowicie szczelne okna i drzwi, blokujące dopływ powietrza.

Wentylacja grawitacyjna w obsłudze pomieszczeń

Pomimo ewidentnych minusów i mankamentów związanych z działaniem wentylacji grawitacyjnej, jest możliwe jej wykorzystanie w obsłudze pomieszczeń. Warto jednak pamiętać, że na jej działanie mają wpływ czynniki, na które nie mamy wpływu – temperatura powietrza na zewnątrz, a nawet kierunek wiatru. Ponadto nie ma możliwości precyzyjnej kontroli sposobu działania wentylacji, ilości powietrza jakie jest nawiewane lub sterowania jej pracą.

Równie ważny jest fakt, że wentylacja grawitacyjna nie pozwala na zastosowanie filtrów, a tym samym nie pozwala na oczyszczanie nawiewanego powietrza. Ponadto w okresie zimowym powietrze to będzie stosunkowo chłodne, co może wpłynąć na komfort i samopoczucie osób przebywających wewnątrz lokalu. Dlatego wentylację grawitacyjną stosuje się w obsłudze lokali komercyjnych i przemysłowych, a nie tylko mieszkalnych.

Kluczową sprawą, którą należy mieć na uwadze w czasie planowania systemu wentylacji dla swojego budynku, są potencjalne straty energetyczne. Wynikają one z faktu, że ciepłe powietrze jest w wentylacji grawitacyjnej wydalane poza budynek, a jego miejsce zastępuje powietrze chłodne. Z tych powodów, wielu inwestorów decyduje się na zastosowanie odmiennych systemów wentylacji, bądź też podejmuje się modernizacji dotychczas użytkowanego układu grawitacyjnego.