serwis rekuperatora

W jaki sposób i co ile serwisować rekuperator?

Rekuperatory to systemy o wysokim poziomie sprawności, których wydajność możemy zachować przez długi czas. W tym celu należy przeprowadzać regularne przeglądy serwisowe oraz w razie konieczności dokonywać naprawy usterek lub wymieniać zużyte elementy na nowe. Czynności serwisowych powinni dokonywać fachowcy, znający mechanizm działanie wentylacji z odzyskiem oraz dysponujący odpowiednimi przyrządami diagnostycznymi i naprawczymi. W naszym poradniku skupiamy się na częstotliwości serwisowania rekuperacji oraz podpowiadamy jak wielkie ma ona znaczenie dla jej prawidłowego działania.

Zalecana częstotliwość serwisowania rekuperatora

By rekuperator działał prawidłowo, należy regularnie przeprowadzać kontrolę jego funkcjonowania. Zaleca się by miała ona miejsce co 6-12 miesięcy, czyli raz lub dwa razy w ciągu roku. Najlepszym okresem jest początek sezonu grzewczego oraz początek lata, czyli okresy wzmożonej eksploatacji systemów wentylacji oraz klimatyzacji.

W praktyce sprawa może jednak wyglądać inaczej. Częstotliwość zależy bowiem m.in. od warunków, w jakich urządzenie pracuje, jego aktualnego stanu technicznego a także konkretnych wymogów danego budynku. W przypadku domów rodzinnych, w których rekuperacja jest systemem świeżo zamontowanym, serwisowanie można przeprowadzać jedynie raz na rok, bez obaw o jej przeciążenie lub uszkodzenie.

W przypadku rekuperatorów obsługujących duże budynki, na przykład użyteczności publicznej, zakłady pracy lub budynki przemysłowe, serwis rekuperacji należy przeprowadzać regularnie co 6 miesięcy. Im bardziej intensywnej eksploatacji podlega rekuperator, tym częściej należy kontrolować stan jego pracy.

Dużym ułatwieniem jest fakt, że wiele nowoczesnych urządzeń zostało wyposażonych w systemy informujące o przebiegu ich pracy, a także w sygnalizatory informujące o konieczności przeprowadzenia przeglądu.

Serwis rekuperatorów – jak wygląda?

Serwis jest szczegółową inspekcją rekuperatora, której celem jest kontrola parametrów jego pracy oraz stanu faktycznego urządzenia. W jego trakcie dokonuje się nie tylko przeglądu urządzenia, ale również poszczególnych jego elementów i funkcji. Najważniejsza jest kontrola dziennika zdarzeń i jego zapisów oraz kontrola działania urządzenia w obrębie instalacji.

Przeprowadza się także prace oczyszczające w obrębie wymiennika ciepła, kratek wlotowych i wylotowych. Kontroli podlegają również elementy odpowiedzialne za odprowadzanie skroplin, działanie wentylatorów, nagrzewnic, chłodnic i nawilżaczy. Ponadto przeprowadza się kontrolę w obrębie okablowania urządzenia, a na koniec także kontrolę jego ustawień i wykonuje autotest.

Serwis rekuperatora jest zadaniem skomplikowanym, wymagającym tak fachowej wiedzy jak i dostępu do specjalistycznych narzędzi. Dlatego warto powierzyć jego wykonanie uprawnionym do tego specjalistom, najlepiej z autoryzowanego serwisu producenta bądź firmy, która wykonała nasz system rekuperacji.